O nás
1286
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-1286,page-parent,stockholm-core-1.2.1,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive
Title Image
Členství v Centru Orion, z.s.

Členem Centra Orion mohou být osoby s postižením tělesným, mentálním nebo kombinovaným a jejich rodinní příslušníci. Nyní je členy spolku 37 rodin (120 členů).

 

Centrum Orionu spojuje rodiny s dětmi s postižením. Chcete se také stát členy Orionu, podílet se na společných aktivitách, chodu spolku a čerpat vyhody s tím spojené?

 

Kontaktujte nás: Mgr. Miroslava Červinková, MBA tel. 775 369 434

Podmínky členství

PŘEČTĚTE SI, JAK TO BYLO S NAŠÍ HISTORIÍ:

Velmi si vážíme každého finančního příspěvku i věcného daru, který nám pomůže zajišťovat naše aktivity.

25. září 1998

Založení Občanského sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem, předsedkyní je Dr. O. Zachariášová.

Od data založení se mnohé změnilo a posunuli jsme se na naší cestě o velký kus – z dobrovolnické organizace jsme se stali profesionály v poskytování sociálních služeb – náš cíl je ale stále stejný – pomáhat dětem i dospělým osobám s postižením a jejich rodinám ŽÍT NAPLNO.

1999 – 2000 – 2001

* První společná setkání na hipoterapii, začínáme psát kroniku.
* Rekondiční pobyty v Itálii a Velkých Losinách.
* Občanské sdružení má novou předsedkyni – PharmDr. Ilonu Mikušovou
a také své první logo, zahájili jsme tradici Mikulášských víkendových pobytů pro rodiny s handicapovanými dětmi na horách.

Výroční zpráva 2001…

2002 – 2003 – 2004

*Pořádáme první benefiční Country bál se skupinou Kalumet a tenisový turnaj ORION CUP v Albrechticích.
*OS Orion má již 45 členských rodin, začínáme realizovat přednášky pro rodiče se zaměřením na péči o handicapované a také první jednodenní poznávací zájezdy.
*Organizujeme první výtvarné dílničky pro handicapované děti a jejich rodiče.

Výroční zpráva 2002… 2003… 2004…

2005 – 2006 – 2007

Organizujeme první arteterapeutické dny i kulturní zájezd na představení Spejbla a Hurvínka.
*Připravujeme se na poskytování sociálních služeb a zahajujeme realizaci prvního projektu financovaného z EU s názvem „Chceme být s vámi“.
*Od 1. ledna se stáváme registrovaným poskytovatelem sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi   a osobní asistence, máme kancelář, nové logo a také 1. webové stránky, nabízíme 1. odpolední aktivitu – výtvarný kroužek.

Výroční zpráva 2005… 2006… 2007…

2008 – 2009 – 2010

*Nově nabízíme terapii EEG Biofeedback a také canisterapii – terapii prostřednictvím speciálně cvičeného psa, u příležitosti 10. narozenin proběhl v Centru Orion Den otevřených dveří.
*Zahajujeme realizaci dalšího evropského projektu „Klíč k handicapu“, který mimo jiné umožnil zajistit speciální dopravu a také otevřít nové odpolední kroužky – PC kurz, arteterapii, hudební kroužek, cvičení, proběhl také úplně první víkendový pobyt pro děti s handicapem bez rodičů.
*Pořádáme úplně první letní tábor pro děti s handicapem, který proběhl v Záměli – jeho ústředním tématem byli Indiáni.

Výroční zpráva 2008… 2009… 2010…

2011 – 2012 – 2013

*Členskou základnu tvoří 63 rodin pečujících o dítě s handicapem, ve firmě ASSA ABLOY v Rychnově proběhlo první „Pečení pro Orion“, které odstartovalo vzájemnou dlouholetou spolupráci.
*Ukončili jsme poskytování sociálně aktivizačních služeb a začínáme poskytovat novou sociální službu – Centrum denních služeb, kterou od září využívalo 45 klientů. Zahájili jsme realizaci evropského projektu „Aktivně i s handicapem“ a zároveň jsme se pustili v prosinci do rekonstrukce budovy v Dlouhé Vsi.
*V rekordním čase (necelých 6 měsíců) jsme zvládli kompletní rekonstrukci a v červnu jsme se stěhovali do Dlouhé Vsi do nových krásných a bezbariérových prostor Centra Orion, jedinečnou akcí tohoto roku byla také 1. benefiční aukce obrazů. Díky dalšímu evropskému projektu – „Prostor pro poznání a tvořivost“ jsme rozšířili nabídku odpoledních aktivit o keramiku a foto. Zahájili jsme výrobu buttonů v rámci pracovních terapií.

Výroční zpráva 2011… 2012… 2013…

2014 – 2015 – 2016

*Od 1.1. se Občanské sdružení stává zapsaným spolkem, před Centrem Orion díky projektu Sdružení SPLAV otevíráme komunitní zahradu, odpolední aktivity CDS navštěvuje týdně 118 klientů.
*Vydáváme svůj 1. kalendář, který jsme nazvali „Všechny děti mají své sny“ a v tomto roce začala  kampaň pro veřejnost „PAPÍR PRO ORION“.
*Máme nový název a nové logo, díky zaměstnaneckým sbírkám ŠKODA AUTO můžeme zajistit i nadále speciální dopravu na odpolední aktivity nebo na exkurze a organizovat pravidelné víkendové pobyty v Centru Orion pro děti i mladé dospělé osoby s těžkým a kombinovaným postižením.

Výroční zpráva 2014… 2015… 2016…

2017 – 2018 – 2019

*Spolu se třemi studentkami gymnázia v rámci jejich projektu DOBRO-DRUZI jsme zorganizovali benefiční bazar módních doplňků a knih s názvem „Přes překážky ke hvězdám“, po celý rok nás doprovázely fotografie našeho 2. kalendáře s názvem „Zpívat jako déšť“.
*Centrum Orion funguje již 20 let. Významné výročí jsme oslavili Zahradní slavností, které se zúčastnila zakladatelka sdružení a také 30 členských rodin. Vydali jsme brožurku, která mapuje všech 20 let našeho působení. Dochází ke změně ve vedení organizace (novou předsedkyni spolku i ředitelkou je Mgr. M. Červinkovou, MBA), patronem Centra Orion se stává houslista Pavel Šporcl, díky podpoře společnosti ASSA ABLOY a jejich zaměstnancům máme kompletně zrekonstruovanou zahradu.
*Zahájili jsme spolupráci s firmou ALPHA Vehicle Security Solutions Czech s.r.o. v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním omezením či maminek pečujících o dítě s postižením, a zvolili nový způsob prezentace Centra Orion – Knihobudka vyrobená klienty v rámci pracovních terapií v naší technické dílně je ve veřejném prostoru (na terase Toniovy kavárny v zámeckém parku v Kostelci nad Orlicí).

2020 – 2021 – 2022

*Prožili jsme poprvé v historii nouzový stav, kdy Koronavirus zavřel dveře Centra Orion na dlouhých 10 týdnů, i přesto jsme zvládli vybudovat speciální multisenzorickou místnost Snoezelen a upravit prostory pro Muzikoterapii.
*Zahájili jsme realizaci projektu Homesharing financovaného Nadačním fondem Abakus, v rámci něhož se stáváme se zastřešující organizací této zcela nové formy podpory pečujících rodin v Královéhradeckém kraji. Díky podpoře Nadace Charty 77 máme své 1. služební auto, které bude sloužit pro dopravu našich klientů.
*V Centru Orion proběhla první setkání tzv. Rodičovské rady za účasti 22 pečujících rodin, jejichž cílem bylo zjistit potřeby, očekávání a postoje rodičů zdravotně postižených osob pro jejich co nejvíce samostatný život. Nyní budou následovat další jednání, jejich výsledkem by měl být v Královéhradeckém kraji v blízké budoucnosti rozvoj takových služeb a podpor, které umožní i osobám s těžkým a kombinovaným postižením žít s potřebnou podporou a přitom co možná nejvíce samostatně mimo domov svých rodičů.
Získali jsme ocenění „Skvěle fungující organizace“ v rámci programu MPSV, který hodnotil oblast nadstandartní kvality sociálních služeb, které nás řadí mezi nejlépe procesně fungující organizace v sociálních službách v ČR.

Výroční zpráva 2020… 2021… 2022…