KLÍČ K HANDICAPU
1761
page-template-default,page,page-id-1761,page-child,parent-pageid-1286,stockholm-core-1.2.1,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

KLÍČ K HANDICAPU

 

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

(název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se SVP)

Projekt byl zaměřen na narovnávání příležitostí při vzdělávání dětí se zdravotním handicapem a na  podporu jejich sociální integrace do společnosti. Jeho úkolem bylo ověřit význam komplexního působení na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. nejen na samotné děti,  ale i na celou jejich rodinu a na pracovníky, kteří se těmto dětem věnují.

Realizace projektu: od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011

Partner projektu: Sdružení SPLAV, o.s. Skuhrov nad Bělou

Pro koho byl projekt určen?

– pro  děti a mladé dospělé s postižením tělesným, mentálním a kombinovaným

– pro jejich rodiče a zdravé sourozence

– pro pracovníky v oblasti vzdělávání a výchovy dítěte se zdravotním postižením.

Aktivity projektu:

a)  určené dětem se zdravotním handicapem
1. PC kurz  

2. EEG Biofeedback trénink  

3. Doprava dětí s handicapem na odpolední vzdělávací aktivity a domů

4. Zajištění asistence dětem se zdravotním handicapem v předškolních a školních zařízeních a při odpoledních aktivitách  

5. Kruh – projektové vzdělávání 

b) určené rodičům dětí se zdravotním handicapem  

1. Kontakt – motivační kurz 

2. Klíč – adaptační kurz  

3. Kurz IT dovedností pro rodiče dětí se SVP  

4. Jazykový kurz pro rodiče dětí se SVP 

5. Individuální podpora rodiny (pomocí psychologických a speciálně pedagogických konzultací)   

c) určené pracovníkům z oblasti péče a výchovy dětí se zdravotním handicapem  

1. Profesionál – odborné semináře pro pracovníky působící v oblasti vzdělávání a asistenčních služeb

2. Vytvoření metodiky „Klíč k handicapu“ a časosběrného instruktážního dokumentárního filmu

Oba výstupy projektu – metodika „Klíč k handicapu“ a také časosběrný instruktážní dokumentární film 

jsou k dispozizi v kanceláři Centra Orion v Dlouhé Vsi.

Celá metodika  „Klíč k handicapu“…

Fotogalerie projektu 

Umístění v soutěži Dobrá rada nad zlato…

Závěrečná konference – 24. 11. 2011…

Poděkování od paní Jedlinské…

UDRŽITELNOST PROJEKTU:

I po ukončení realizace projektu nabízíme všem cílovým skupinám mnoho aktivit, kterých se mohly v rámci projektu účastnit:

– pro děti se SVP je určen kurz práce s PC, dále nabízíme účast na terapii EEG Biofeedback, poskytujeme jim osobní asistenci ve školních a předškolních zařízeních, a i nadále mohou využívat speciální dopravu ze škol na aktivity v Centru Orion a zpět domů.

– pro rodiče dětí se SVP zajišťujeme odborné přednášky, které probíhají v Centru Orion průměrně jednou za měsíc, dále nabízíme rodinám, které mají v péči dítě se handicapem možnost konzultací se speciálním pedagogem a psychologem.

– pro pracovníky z oblasti péče a výchovy dětí se zdravotním handicapem jsou určeny další odborné semináře, zaměřené na prohloubení znalostí v oblasti péče a výchovy dětí a mladých dospělých osob s handicapem

Podrobnější informace k jednotlivým aktivitám Vám v případě zájmu podají

Mgr. Miroslava Červinková (tel. 775 369 434) nebo Bc. Gabriela Hrobařová (tel. 774 155 180).

Aktuální informace o jednotlivých nabízených aktivitách najdete také na našich webových stránkách.

logo aktivně