Aktivně i s handicapem
1812
page-template-default,page,page-id-1812,page-child,parent-pageid-1286,stockholm-core-1.2.1,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

(název priority: Počáteční vzdělávání    název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se SVP)

 

Projekt byl zaměřen na narovnávání příležitostí při vzdělávání dětí se SVP a kladl si za cíl podpořit ve větší míře jejich sociální  integraci. Smyslem všech aktivit projektu bylo připravit děti s handicapem na dospělost tak, aby i ony byly právoplatnými členy naší společnosti.

 

Realizace projektu: od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013

Partneři projektu: Sdružení SPLAV, o.s. Skuhrov nad Bělou a VOŠ a SPŠ Rychnov nad Kněžnou

 

Pro koho byl projekt určen?

– pro  děti a mladé dospělé s postižením tělesným, mentálním a kombinovaným

– pro jejich rodiče a zdravé sourozence

– pro pracovníky působící v oblasti vzdělávání a asistenčních služeb

Projekt propojil zdánlivě odlišné cílové skupiny, které spolu ale úzce souvisí. Ovlivnění jedné cílové skupiny není možné bez pomoci cílových skupin ostatních

 

I. Aktivity projektu určené  pro děti se SVP:

– KURZ PC (individuální výuka s ohledem na možnosti a typ postižení daného dítěte, s možností využití speciálních pomůcek i programů pro děti s handicapem)

– KURZ ZE ŠKOLY DO ŽIVOTA (zahrnoval samostatné bloky „Dílny“, „Vaření“ a „Sociální dovednosti“ byl zaměřen na rozvoj takových dovedností, jejichž cílem bylo vytvářet příležitosti k získávání, rozvíjení a upevňování jejich pracovních a sociálních dovedností)

– OSOBNÍ ASISTENCE K DĚTEM S HANDICAPEM

– DOPRAVA DĚTEM S HANDICAPEM NA ODPOLEDNÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY A PO JEJICH UKONČENÍ DOMŮ

 

II. Aktivity projektu určené pro rodiče dětí s handicapem:

– KURZ MOZAIKA (jeho cílem bylo pomoci rodičům vyrovnat se s problémy, které s sebou nese péče o dítě s handicapem a motivovat je k nalezení nového směru života, hledání dalších cest a možností do budoucna)

– SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ A PSYCHOLOGICKÉ SLUŽBY (jednalo se o dlouhodobou komplexní psychologickou pomoc a odborné vedení v oblasti vzdělávání dítěte s handicapem)

 

III. Aktivity projektu určené pro pracovníky působící v oblasti vzdělávání a asistenčních služeb

– KURZ ASISTENT (odborné semináře, při kterých pracovníci prohloubili své znalosti a dovednosti při práci s dětmi s handicapem)

 

Fotogalerie projektu  

 

UDRŽITELNOST PROJEKTU:

I po ukončení realizace projektu stále nabízíme dětem, jejich rodinám i pracovníkům prakticky všechny aktivity, kterých se mohli zúčastnít v rámci projektu:

– děti a mladí dospělí s handicapem i nadále navštěvují kurz PC, učí se Sociálním dovednostem i vaření a dílenským pracím, nechybí a zajištění osobní asitence a speciální doprava na odpolední aktivity do Centra orion

– rodičům i pracovníkům jsou nadále nabízeny odborné semináře z oblasti péče, výchovy i vzdělávání dětí a mladých dospělých osob s handicapem a nechybí ani dlouhodobá psychologická pomoc, kterou také mohou využívat rodiny i pracovníci

 

Podrobnější informace k jednotlivým aktivitám Vám v případě zájmu podají

Mgr. Miroslava Červinková (tel. 775 369 434) nebo Bc. Gabriela Hrobařová (tel. 774 155 180).

Aktuální informace o jednotlivých nabízených aktivitách najdete také na našich webových stránkách.

 

aktivně logo