Prostor pro poznání a tvořivost
1815
page-template-default,page,page-id-1815,page-child,parent-pageid-1286,stockholm-core-1.2.1,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

(název priority: Počáteční vzdělávání    název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se SVP)

 

 Projekt byl zaměřen na narovnávání příležitostí při vzdělávání dětí se SVP a kladl si za cíl podpořit ve větší míře jejich sociální integraci. Zároveň podpořil zavedení enviromentální výchovy do realizovaných aktivit a tak nejen děti s handicapem, ale i jejich rodiče a zdraví sourozenci mohli nenásilnou a zábavnou formou získat znalosti v této oblasti, která je důležitá z hlediska udržitelného rozvoje.

 

Realizace projektu: od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014

Partner projektu: Greenstorming – zelená škola o.s., Kostelec nad Orlicí

Pro koho byl projekt určen?

– pro  děti a mladé dospělé s postižením tělesným, mentálním a kombinovaným

– pro jejich rodiče a zdravé sourozence 

 

Aktivity projektu:

1. POZNÁNÍ – zaměření na enviromentální výchovu a přírodu kolem nás (tato aktivita obsahovala kurz „Ekologie v kostce“ – probíhal formou projektového vzdělávání a kurz „Mysli všemi smysly“ – probíhal formou víkendových seminářů pro děti se SVP)

2. TVOŘIVOST –  zaměření na podporu rozvoje smyslového vnímání, tvořivosti, zručnosti a fantazie s prvky enviromentální výchovy (v rámci této aktivity proběhly čtyři samostatné kurzy – „Keramická dílna“, „Foto-grafika“, „Výtvarný ateliér“ a „Arteterapie“)

Doprovodné aktivity pro zajištění zdárného průběhu realizace projektu:

1. Zajištění osobní asistence při realizaci vzdělávacích aktivit

2. Zajištění speciálního svozu dětí se SVP na kurzy realizované v rámci aktivity Tvořivost 

 

 UDRŽITELNOST PROJEKTU: 

I po ukončení realizace projektu nabízíme  rodinám, které mají v péči dítě s postižením, prakticky všechny aktivity, kterých se mohly účastnit v rámci projektu:

– navštěvují kurzy pro děti a mladé dospělé s handicapem – Keramická dílna, Foto – grafika, Výtvarný ateliér a Arteterapie, které probíhají v   odpoledních hodinách v rámci sociální služby Centrum denních služeb. 

– dále probíhají také víkendové semináře pro děti a mladé dospělé s handicapem. 

– pořádáme také odborné exkurze pro rodiny dětí s handicapem, které jsou zaměřeny na enviromentální výchovu.

 

Podrobnější informace k jednotlivým aktivitám Vám v případě zájmu podají

Mgr. Miroslava Červinková (tel. 775 369 434) nebo Bc. Gabriela Hrobařová (tel. 774 155 180). 

Aktuální informace o jednotlivých nabízených aktivitách najdete také na našich webových stránkách.

praporprostor