CHCEME BÝT S VÁMI
1727
page-template-default,page,page-id-1727,page-child,parent-pageid-1286,stockholm-core-1.2.1,select-theme-ver-5.2.1,ajax_fade,page_not_loaded,wpb-js-composer js-comp-ver-6.1,vc_responsive

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR

prostřednictvím Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

(název priority:    Aktivní politika zaměstnanosti     název opatření: Posílení aktivní politiky zaměstnanosti při zaměstnávání  uchazečů a zájemců o zaměstnání)

 Projekt byl inovativní svým zaměřením na zcela specifickou cílovou skupinu, a tou jsou rodiče dětí s postižením, dále pak na úzké propojení dvou cílových skupin – rodičů na straně jedné a osobních asistentů na straně druhé.

Projekt „Chceme být s vámi“ byl v roce 2007 nominován do celorepublikové soutěže „Dobrá rada nad zlato“, vyhlašované Národním vzdělávacím fondem o.p.s. Získal první místo v Královéhradeckém kraji a v celorepublikovém hodnocení se umístil na třetím místě z celkem 49 nominovaných  projektů zaměřených na vzdělávání (byl zároveň jediným projektem ze sociální oblasti, umístěným na prvních místech).

Umístění projektu v soutěži Dobrá rada nad zlato 2007 více…

Realizace projektu: od 1. listopadu 2006 do 30. června 2008

Partner projektu: Očanské sdružení Pferda, Rychnov nad Kněžnou

 Projekt byl rozdělený na základní čtyři okruhy, které spolu vzájemně úzce souvisely:

  1. 1. Otevření Centra ORION  – vytvořili jsme zázemí pro rodiny s dětmi s handicapem (kanceláře, prostory pro přednášky i hernu pro děti)
  2. 2. Realizace vzdělávacího kurzu „Adaptabilita“ pro rodiče dětí s handicapem – jeho účelem bylo vybavit je takovými znalostmi a dovednostmi, které by jim umožnily návrat do zaměstnání, nechyběly ani přednášky psychologa a dalších odborníků na péči o děti s handicapem
  3. 3. Rekvalifikační kurz pro osobní asistenty – kurz absolvovalo 15 osob z řad nezaměstnaných a všechny jsme následně zaměstnali jako osobní asistenty u dětí s postižením v ZŠ a MŠ v regionu Rychnov nad Kněžnou
  4. 4. Zaměstnání šesti osob – byla vytvořena 3 pracovní místa přímo v Centru ORION maminkami dosud pečujícími o děti s handicapem na pozicích souvisejících s administrací projektu a další 3 pracovní místa na pozicích osobních asistentů

Námi realizovaný projekt „Chceme být s vámi“ tak zcela naplnil to, co bylo jeho záměrem. Aktivity, které probíhaly v rámci projektu, dosud v regionu chyběly, tímto projektem zároveň odstartovala činnost OS ORION jako registrovaného poskytovatele sociálních služeb, který má nyní své pevné místo v síti sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, mimo tyto sociální služby  realizujeme také mnoho dalších aktivit, které jsou určeny nejen dětem s handicapem, ale i jejich rodinám.

Jsme nezisková organizace, takže zajišťování financí není jednoduché – spolupracujeme úzce s  Městy a Obcemi v okrese Rychnov nad Kněžnou, obracíme se s žádostí o dotace na Královéhradecký kraj i MPSV, dále oslovujeme sponzory a účastníme se grantových řízení, realizujeme různé projekty a kampaně za účelem získání financí na provoz a rozšiřování naší nabídky.

To vše je proto, abychom plnili náš hlavní cíl – tím je maximální podpora rodin s dětmi s handicapem – chceme jim umožnit jim navštěvovat školu, kvalitně se vzdělávat, aktivně trávit svůj volný čas, stejně jako používat všechny další věci, které jsou jejich vrstevníky vnímány jako samozřejmé, dokud je mohou bez obtíží využívat.

logo chceme