Podporujeme rodiny s dětmi s handicapem, aby mohly žít stejný život jako jejich zdraví vrstevníci.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

(název priority: Počáteční vzdělávání    název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se SVP)

 Projekt byl zaměřen na narovnávání příležitostí při vzdělávání dětí se SVP a kladl si za cíl podpořit ve větší míře jejich sociální integraci. Zároveň podpořil zavedení enviromentální výchovy do realizovaných aktivit a tak nejen děti s handicapem, ale i jejich rodiče a zdraví sourozenci mohli nenásilnou a zábavnou formou získat znalosti v této oblasti, která je důležitá z hlediska udržitelného rozvoje.

 

Realizace projektu: od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2014

Partner projektu: Greenstorming - zelená škola o.s., Kostelec nad Orlicí

 

Pro koho byl projekt určen?

- pro  děti a mladé dospělé s postižením tělesným, mentálním a kombinovaným

- pro jejich rodiče a zdravé sourozence 

  

Aktivity projektu:

1. POZNÁNÍ – zaměření na enviromentální výchovu a přírodu kolem nás (tato aktivita obsahovala kurz "Ekologie v kostce" - probíhal formou projektového vzdělávání a kurz "Mysli všemi smysly" - probíhal formou víkendových seminářů pro děti se SVP)

2. TVOŘIVOST -  zaměření na podporu rozvoje smyslového vnímání, tvořivosti, zručnosti a fantazie s prvky enviromentální výchovy (v rámci této aktivity proběhly čtyři samostatné kurzy - "Keramická dílna", "Foto-grafika", "Výtvarný ateliér" a "Arteterapie")

 

Doprovodné aktivity pro zajištění zdárného průběhu realizace projektu:

1. Zajištění osobní asistence při realizaci vzdělávacích aktivit

2. Zajištění speciálního svozu dětí se SVP na kurzy realizované v rámci aktivity Tvořivost 

 

Fotogalerie projektu zde...

  

 UDRŽITELNOST PROJEKTU:  

I po ukončení realizace projektu nabízíme  rodinám, které mají v péči dítě s postižením, prakticky všechny aktivity, kterých se mohly účastnit v rámci projektu:

- navštěvují kurzy pro děti a mladé dospělé s handicapem - Keramická dílna, Foto - grafika, Výtvarný ateliér a Arteterapie, které probíhají v   odpoledních hodinách v rámci sociální služby Centrum denních služeb. 

- dále probíhají také víkendové semináře pro děti a mladé dospělé s handicapem. 

- pořádáme také odborné exkurze pro rodiny dětí s handicapem, které jsou zaměřeny na enviromentální výchovu.

 

Fotogalerie projektu zde...

Podrobnější informace k jednotlivým aktivitám Vám v případě zájmu podají

Mgr. Miroslava Červinková (tel. 775 369 434) nebo Bc. Gabriela Hrobařová (tel. 774 155 180). 

Aktuální informace o jednotlivých nabízených aktivitách najdete také na našich webových stránkách. 

 

praporprostor

 

 

 

carecka

 

 

Centrum Orion,z.s.  

Sídlo: Dlouhá Ves 116, Rychnov nad Kněžnou

orion@centrum-orion.cz

IČO: 68246901

FB YouTube

 

carecka

          Agrofert CeskaPojistovna  Ferodo Kenvi dm  manPower Polak zopos Matrix a.s.Nadace ČEZ Řízení Letového Provozu Tesco Uniprint Odbory KOVO KV z.s.