Podporujeme rodiny s dětmi s handicapem, aby mohly žít stejný život jako jejich zdraví vrstevníci.

 1. Rok 2018

  2018

  Došlo k celkové změně ve vedení Centra Orion (rozloučili jsme se s dosavadní předsedkyní spolku a ředitelkou Centra Orion PharmDr. Ilonou Mikušovou, která odešla pracovat do jiné neziskové organizace).
  Společně se zaměstnanci rychnovské firmy ASSA ABLOY jsme provedli kompletní obnovu zahrady u Centra Orion, která slouží k pracovním terapiím našim klientům.

 2. Rok 2017

  2017

  vydali jsme druhý kalendář Orionu s názvem „Zpívat jako déšť“, kterého se prodalo 1.500 ks, v Kostelci jsme uspořádali benefiční koncert mistra Pavla Šporcla pro Centrum Orion, realizovali jsme unikátní akci „Přes překážky ke hvězdám“ – benefiční bazar módních doplňků a knih, jehož výtěžek byl určen na financování terapie EEG Biofeedback, otevřeli jsme technickou dílnu, díky které mohou klienti trénovat další pracovní terapie.

 3. Změna názvu a loga

  2016

  máme nový název organizace a také nové logo

 4. Kampaň

  2015

  zorganizovali jsme první větší kampaň "Papír pro Orion = Motomed pro Orion", jejímž cílem bylo získat finance na pořízení Motomedu

 5. Změna statutu a kalendář

  2014

  změna právnické formy občanského sdružení na zapsaný spolek, vydali jsme první kalendář Orionu: Všechny děti mají své sny

 6. Rekonstrukce nového Centra Orion

  2013

  kompletní rekonstrukce budovy v Dlouhé Vsi a stěhování do nových prostor Centra Orion, první Benefiční večer pro Orion spojený s aukcí obrazů
  rekonstrukce prostor

 7. Nová sociální služba a nový partner

  2012

  ukončení poskytování Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a registrace nové sociální služby: Centrum denních služeb, navázání spolupráce s panem Josefem Hlaváčkem, majitelem firmy TTV Group a zároveň vlastníkem objektu bývalého Svazarmu v Dlouhé Vsi, který nám nabídl k pronájmu pro realizaci naší činnosti

 8. Letní tábor

  2010

  první letní tábor pro děti s handicapem

 9. Realizace projektů

  2009 – 2015

  od tohoto roku začala realizace dalších projektů financovaných z evropských zdrojů - „Klíč k handicapu“, „Aktivně i s handicapem“, „Terapie EEG Biofeedback v praxi“, „Prostor pro poznání a tvořivost“, „Veřejná zakázka na financování SAS“.Také díky dotacím MPSV, Měst a Obcí regionu a dalším menším grantům  (např. grant Lesů ČR, Konzumu Ústí nad Orlicí, nadace ČSOB, nadace Agrofert atd.)  jsme mohli členům OS ORION i našim klientům nabízet široké spektrum aktivit

 10. Zahájení terapie EEG Biofeedback

  2008

  Od tohoto roku jsme začali nabízet dětem s handicapem terapii EEG Biofeedback

 11. Stáváme se profesionály

  2007

  z dobrovolnické organizace jsme se stali registrovaným poskytovatelem sociálních služeb v našem okrese: Osobní asistence a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, první pronajaté prostory v centru města Rychnov v budově České pojišťovny,realizace prvního  projektu financovaného z evropských zdrojů „Chceme být s vámi“

 12. Činnost sdružení

  1999 – 2006

  společná setkávání, výtvarné tvořivé dílničky, přednášky, kulturní a sportovní akce, jednodenní výlety, rekondiční pobyty

 13. Hipoterapie

  1999

  první společná setkávání na hipoterapii

 14. Založení organizace

  25. 9. 1998

  založení Občanského sdružení rodičů a přátel dětí s handicapem ORION, dobrovolnické neziskové organizace - na svoji činnost jsme získávali peníze z malých projektů, od sponzorů, členských příspěvků a plateb účastníků akcí

 

 

 

carecka

 

 

Centrum Orion,z.s.  

Sídlo: Dlouhá Ves 116, Rychnov nad Kněžnou

orion@centrum-orion.cz

IČO: 68246901

FB YouTube

 

carecka

          Agrofert CeskaPojistovna  Ferodo Kenvi dm  manPower Polak zopos Matrix a.s.Nadace ČEZ Řízení Letového Provozu Tesco Uniprint Odbory KOVO KV z.s.