Podporujeme rodiny s dětmi s handicapem, aby mohly žít stejný život jako jejich zdraví vrstevníci.

Základní informace I Veřejný závazek I Ceník I Stížnosti

 

Jak postupovat v případě vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Každý klient sociálních služeb, které naše organizace poskytuje, má právo vyjádřit svoji nespokojenost s kvalitou nebo způsobem poskytování služby, pokud podle jeho názoru služba neodpovídá jeho potřebám či osobním cílům.

Stížnosti jsou obranou klienta proti neoprávněnému zásahu do jeho práv a oprávněných zájmů. Pro naši organizaci je toto poselství důležitým zdrojem informací o možnostech, jak zkvalitnit danou službu.

Podnět – další nápad na činnost, rada, co zlepšit, nad čím se zamyslet – podnět je podáván ústně nebo písemně např. v Dotaznících, které jsou v pravidelných intervalech rozesílány klientům služeb

Připomínka – vyjádřená nespokojenost ke kvalitě nebo způsobu poskytování sociální služby, která nevyžaduje písemnou odezvu. Může být podána ústně, nebo písemně např. v Dotaznících, které jsou v pravidelných intervalech rozesílány klientům služeb

Stížnost - je vyjádřená nespokojenost s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby, která vyžaduje písemnou odezvu. Může být podána ústně, písemně i anonymně. Každá stížnost je vždy zaznamenána do „Knihy stížností“ (zodpovídá pracovník Centra Orion přijímající danou stížnost).

 

Pravidla pro podávání stížností:

1. Stížnost může podat kdokoliv

- nejen klient služby, jeho zákonný zástupce/opatrovník, ale v jeho zájmu i jakýkoli občan.

Stěžovatel má právo si přizvat k vyřizování stížností nezávislého zástupce či jinou blízkou osobu.

2. Stížnost může být podána:

- ústně - přítomný pracovník Centra Orion ji zapíše do "Knihy stížností"

- písemně - poštou, e-mailem nebo osobně (předáním kterémukoli z pracovníků organizace v prostorách Centra Orion,Dlouhá Ves 116, Rychnov nad Kněžnou) - také tyto stížnosti přijímací pracovník zapíše do "Knihy stížností"

- anonymně - poštou nebo vhozením do Schránky podnětů, připomínek a stížností, která je umístěna na chodbě v prvním patře Centra Orion, Dlouhá Ves 116, Rychnov nad Kněžnou, také tuto stížnost pracovník  zapíše do "Knihy stížností"

3. Stížnosti jsou oprávněny přijímat všechny pracovnice Centra Orion:

Ředitelka centra: PharmDr. Ilona Mikušová

Vedoucí  sociální pracovnice:  Mgr. Miroslava Červinková

Sociální pracovnice pro osobní asistenci: Mgr. Lucie Mňuková

Sociální pracovnice pro centrum denních služeb:Bc.Gabriela Hrobařová

Administrativní pracovnice: Zuzana Šimečková, Martina Plocková

Personalistka: Lenka Jelínková

Dále pak mohou stížnost přijmout i pracovníci v přímé péči (např. pracovníci v sociálních  službách, odborní pracovníci, pedagogové volného času).

Aktuální kontakty na pracovníky přijímající stížnosti:

Centrum Orion, Dlouhá Ves 116, 516 01  Rychnov nad Kněžnou, tel. 494 530 079

Ředitelka Centra: PharmDr. Ilona Mikušová, tel: 774 813 833

Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. Miroslava Červinková, tel: 775 369 434

Sociální pracovnice pro osobní asistenci: Mgr. Lucie Mňuková, tel. 774 455 676

Sociální pracovnice pro centrum denních služeb: Bc.Gabriela Hrobařová, tel: 774 155 180

Administrativní pracovnice : Zuzana Šimečková, tel: 774 949 898

Administrativní pracovnice : Martina Plocková, tel: 773 505 067

Personalistka: Lenka Jelínková, tel: 774 415 955

Za kontrolní komisi Centra Orion:  Alena Kotlářová, tel. 494 541 407

 

Další kontakty pro podání stížností

ÚŘAD PRÁCE ČR -KRAJSKÁ POBOČKA V HRADCI KRÁLOVÉ, Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové, telefon: 950 116 111

Klient  se může obrátit s žádostí o pomoc při podávání stížnosti na:

OD5K10, z.s., Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou (která je členem Asociace občanských poraden):

Tato poradna nabízí  bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní poradenství, další kontakty na organizace zaměřené na odbornou pomoc.

Pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Panská ul. 1492 (Společenské centrum – 2. patro)

tel. 775 475 796  e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

4. vyřizovat stížnost a vyjadřovat k ní stanovisko

- je oprávněna pouze ředitelka Centra a vedoucí sociální pracovnice;

- v případě, že stížnost bude namířena proti vedoucí sociální pracovnici nebo ředitelce Centra, je stížnost předána zástupkyni Kontrolní komise Centra Orion – ta pak podle předmětu stížnosti tuto předá kontrolní komisi k projednání, nebo ji postoupí nadřízenému orgánu, tj. členské schůzi Centra Orion

5. Průběh vyřizování stížnosti

- při procesu vlastního vyřizování stížnosti může být ještě vyzván stěžovatel k tomu, aby se k ní mohl znovu vyjádřit, dovysvětlit apod.

6. Lhůta pro vyřízení stížnosti

- o vyjádření stanoviska k podané  stížnosti, případně o přijatém opatření bude stěžovatel (je-li znám) písemně vyrozuměn nejpozději do 28 dnů od přijetí stížnosti  Centrem Orion. Pokud stěžovatel není znám, bude způsob vyřízení stížnosti zveřejněn na nástěnce v prostorách Centra Orion. Pokud lhůta pro vyřízení stížnosti překročí stanovenou dobu, stěžovatel bude informován o důvodech překročení lhůty, spolu s dalším termínem, do kdy bude stížnost vyřízena.

7. Pokud je stížnost podána anonymně

- je celá záležitost přešetřena ve stanovené lhůtě a stanovisko k ní je vyvěšeno na veřejně přístupném místě po dobu 28 dní (na nástěnce, která je v Centru Orion).

8. Vyřízení stížnosti

- stížnost musí být vyřízena přiměřenou odpovědí na všechny její části, včetně informace o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných závad, případně s doporučením dalších možností, vedoucích ke zlepšení napadaného stavu, které je možno využít. Pokud stěžovatel projeví zájem o osobní rozhovor a chce vyjasnit závěr šetření, je mu vyhověno.

9. Stěžovatel má právo se odvolat

(do 15 dnů od převzetí vyhádření) proti způsobu vyřízení stížnosti v případě, že není spokojen s vyřízeím stížnosti:

a) u nadřízeného orgánu poskytovatele, tj. členské schůzi Centra Orion

-členskou schůzi  může svolat výbor, aktuální kontakty na členy výboru: PharmDr. Ilona Mikušová, předsedkyně výboru, tel. 774 813 833, Mgr. Miroslava Červinková, místopředsedkyně výboru, tel. 775 369 434, Lenka Jelínková, člen výboru , tel. 774 415 955)

b) u nezávislých orgánů, které monitorují dodržování lidských práv:

Sídlo veřejného ochránce práv: Brno, Údolní 39, PSČ 602 00, telefon – ústředna: 542 542 111

E-mailová adresa pro podávání podnětů veřejnému ochránci práv a jejich doplnění:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Telefonická informační linka veřejného ochránce práv: 542 542 888

Aktuality

Aktuality

 

carecka

 

Kalendář akcí

Kalendář akcí

 

 

Jak přispět?

 

Děkujeme Vám, že se o nás zajímáte. Jestliže je Vám činnost Centra Orion sympatická,  budeme Vám vděčni, když ji v rámci svých možností podpoříte.  Na výběr máte z několika možností.

Podpořte nás finančním darem

Podpořte naši činnost finančním darem platebním příkazem na účet Centra Orion podle Vašich možností - Více informací zde.

Podpořte nás věcným darem

Velmi nám pomůžete také věcným darem – Co aktuálně sháníme a potřebujeme?    

Máte další nápady, jak nás podpořit? Nenechávejte si je pro sebe, a dejte nám o nich vědět :-)

 

 

 

 

 

 

 

 

carecka

 

 

Centrum Orion,z.s.  

Sídlo: Dlouhá Ves 116, Rychnov nad Kněžnou

orion@centrum-orion.cz

IČO: 68246901

FB YouTube

 

carecka

          Agrofert CeskaPojistovna  Ferodo Kenvi dm  manPower Polak zopos Matrix a.s.Nadace ČEZ Řízení Letového Provozu Tesco Uniprint Odbory KOVO KV z.s.