Podporujeme rodiny s dětmi s handicapem, aby mohly žít stejný život jako jejich zdraví vrstevníci.

Základní informace I Veřejný závazek I Ceník I Stížnosti

 

 

Jak postupovat v případě vyřizování stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Každý klient sociálních služeb, které naše organizace poskytuje, má právo vyjádřit svoji nespokojenost s kvalitou nebo způsobem poskytování služby, pokud podle jeho názoru služba neodpovídá jeho potřebám či osobním cílům.

Stížnosti jsou obranou klienta proti neoprávněnému zásahu do jeho práv a oprávněných zájmů. Pro naši organizaci je toto poselství důležitým zdrojem informací o možnostech, jak zkvalitnit danou službu.

Podnět – další nápad na činnost, rada, co zlepšit, nad čím se zamyslet – podnět je podáván ústně nebo písemně např. v Dotaznících, které jsou v pravidelných intervalech rozesílány klientům služeb

Připomínka – vyjádřená nespokojenost ke kvalitě nebo způsobu poskytování sociální služby, která nevyžaduje písemnou odezvu. Může být podána ústně, nebo písemně např. v Dotaznících, které jsou v pravidelných intervalech rozesílány klientům služeb

Stížnost - je vyjádřená nespokojenost s kvalitou nebo způsobem poskytování sociální služby, která vyžaduje písemnou odezvu. Může být podána ústně, písemně i anonymně. Každá stížnost je vždy zaznamenána do „Knihy stížností“ (zodpovídá pracovník Centra Orion přijímající danou stížnost).

Pravidla pro podávání stížností:

1. Stížnost může podat kdokoliv

- nejen klient služby, jeho zákonný zástupce/opatrovník, ale v jeho zájmu i jakýkoli občan.

Stěžovatel má právo si přizvat k vyřizování stížností nezávislého zástupce či jinou blízkou osobu.

2. Stížnost může být podána:

- ústně - přítomný pracovník Centra Orion ji zapíše do "Knihy stížností"

písemně - poštou, e-mailem nebo osobně (předáním kterémukoli z pracovníků organizace v prostorách Centra Orion,Dlouhá Ves 116, Rychnov nad Kněžnou) - také tyto stížnosti přijímací pracovník zapíše do "Knihy stížností"

anonymně - poštou nebo vhozením do Schránky podnětů, připomínek a stížností, která je umístěna na chodbě v prvním patře Centra Orion, Dlouhá Ves 116, Rychnov nad Kněžnou, také tuto stížnost pracovník  zapíše do "Knihy stížností"

3. Stížnosti jsou oprávněny přijímat všechny pracovnice Centra Orion:

Ředitelka centra: PharmDr. Ilona Mikušová

Vedoucí  sociální pracovnice:  Mgr. Miroslava Červinková

Sociální pracovnice pro osobní asistenci: Mgr. Lucie Mňuková

Sociální pracovnice pro centrum denních služeb:Bc.Gabriela Hrobařová

Administrativní pracovnice: Zuzana Šimečková, Martina Plocková

Personalistka: Lenka Jelínková

Dále pak mohou stížnost přijmout i pracovníci v přímé péči (např. pracovníci v sociálních  službách, odborní pracovníci, pedagogové volného času).

Aktuální kontakty na pracovníky přijímající stížnosti:

Centrum Orion, Dlouhá Ves 116, 516 01  Rychnov nad Kněžnou, tel. 494 530 079

Ředitelka Centra: PharmDr. Ilona Mikušová, tel: 774 813 833

Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. Miroslava Červinková, tel: 775 369 434

Sociální pracovnice pro osobní asistenci: Mgr. Lucie Mňuková, tel. 774 455 676

Sociální pracovnice pro centrum denních služeb: Bc.Gabriela Hrobařová, tel: 774 155 180

Administrativní pracovnice : Zuzana Šimečková, tel: 774 949 898

Administrativní pracovnice : Martina Plocková, tel: 773 505 067

Personalistka: Lenka Jelínková, tel: 774 415 955

Za kontrolní komisi Centra Orion:  Alena Kotlářová, tel. 494 541 407

Další kontakty pro podání stížností

ÚŘAD PRÁCE ČR -KRAJSKÁ POBOČKA V HRADCI KRÁLOVÉWonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové, telefon: 950 116 111

Klient  se může obrátit s žádostí o pomoc při podávání stížnosti na:

OD5K10, z.s., Občanská poradna Rychnov nad Kněžnou (která je členem Asociace občanských poraden):

Tato poradna nabízí  bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní poradenství, další kontakty na organizace zaměřené na odbornou pomoc.

Pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Panská ul. 1492 (Společenské centrum – 2. patro)

tel. 775 475 796  e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. vyřizovat stížnost a vyjadřovat k ní stanovisko

- je oprávněna pouze ředitelka Centra a vedoucí sociální pracovnice;

- v případě, že stížnost bude namířena proti vedoucí sociální pracovnici nebo ředitelce Centra, je stížnost předána zástupkyni Kontrolní komise Centra Orion – ta pak podle předmětu stížnosti tuto předá kontrolní komisi k projednání, nebo ji postoupí nadřízenému orgánu, tj. členské schůzi Centra Orion

5. Průběh vyřizování stížnosti

- při procesu vlastního vyřizování stížnosti může být ještě vyzván stěžovatel k tomu, aby se k ní mohl znovu vyjádřit, dovysvětlit apod.

6. Lhůta pro vyřízení stížnosti

- o vyjádření stanoviska k podané  stížnosti, případně o přijatém opatření bude stěžovatel (je-li znám) písemně vyrozuměn nejpozději do 28 dnů od přijetí stížnosti  Centrem Orion. Pokud stěžovatel není znám, bude způsob vyřízení stížnosti zveřejněn na nástěnce v prostorách Centra Orion. Pokud lhůta pro vyřízení stížnosti překročí stanovenou dobu, stěžovatel bude informován o důvodech překročení lhůty, spolu s dalším termínem, do kdy bude stížnost vyřízena.

7. Pokud je stížnost podána anonymně

- je celá záležitost přešetřena ve stanovené lhůtě a stanovisko k ní je vyvěšeno na veřejně přístupném místě po dobu 28 dní (na nástěnce, která je v Centru Orion).

8. Vyřízení stížnosti

- stížnost musí být vyřízena přiměřenou odpovědí na všechny její části, včetně informace o přijatých opatřeních k odstranění zjištěných závad, případně s doporučením dalších možností, vedoucích ke zlepšení napadaného stavu, které je možno využít. Pokud stěžovatel projeví zájem o osobní rozhovor a chce vyjasnit závěr šetření, je mu vyhověno.

9. Stěžovatel má právo se odvolat

(do 15 dnů od převzetí vyhádření) proti způsobu vyřízení stížnosti v případě, že není spokojen s vyřízeím stížnosti:

a) u nadřízeného orgánu poskytovatele, tj. členské schůzi Centra Orion

-členskou schůzi  může svolat výbor, aktuální kontakty na členy výboru: PharmDr. Ilona Mikušová, předsedkyně výboru, tel. 774 813 833, Mgr. Miroslava Červinková, místopředsedkyně výboru, tel. 775 369 434, Lenka Jelínková, člen výboru , tel. 774 415 955)

b) nezávislých orgánů, které monitorují dodržování lidských práv:

Sídlo veřejného ochránce práv: Brno, Údolní 39, PSČ 602 00, telefon – ústředna: 542 542 111

E-mailová adresa pro podávání podnětů veřejnému ochránci práv a jejich doplnění:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefonická informační linka veřejného ochránce práv: 542 542 888

Aktuality

Aktuality

 

carecka

 

Kalendář akcí

Kalendář akcí

 

 

Jak přispět?

 

Děkujeme Vám, že se o nás zajímáte. Jestliže je Vám činnost Centra Orion sympatická,  budeme Vám vděčni, když ji v rámci svých možností podpoříte.  Na výběr máte z několika možností.

Podpořte nás finančním darem

Podpořte naši činnost finančním darem platebním příkazem na účet Centra Orion podle Vašich možností - Více informací zde.

Podpořte nás věcným darem

Velmi nám pomůžete také věcným darem – Co aktuálně sháníme a potřebujeme?    

Máte další nápady, jak nás podpořit? Nenechávejte si je pro sebe, a dejte nám o nich vědět :-)

 

 

 

 

 

 

 

 

carecka

 

 

Centrum Orion,z.s.  

Sídlo: Dlouhá Ves 116, Rychnov nad Kněžnou

orion@centrum-orion.cz

IČO: 68246901

FB YouTube

 

carecka

          Agrofert CeskaPojistovna  Ferodo Kenvi dm  manPower Polak zopos Matrix a.s.